Impotence

Erektilní dysfunkce u muže

V úvodu je třeba si objasnit podstatu této poruchy. Dost hanlivý název je impotence, tento v odborné literatuře nahrazuje novější název erektilní dysfunkce. Znamená to stav, kdy muž nemůže dosáhnout erekce (ztopoření) potřebné pro pohlavní styk.

Muže může postihnout krátkodobá erektilní dysfunkce, pokud je rozrušený, něco ho trápí, případně požil větší množství alkoholu. Tento druh erektilní dysfunkce bývá poměrně běžný.

Ovšem asi jedna desetina mužů má problémy s trvalou nebo chronickou erektilní dysfunkcí. Musíte si uvědomit, že nejste sám se svým problémem a že pokroky v léčbě erektilní dysfunkce, které zaznamenala medicína v posledním desetiletí, umožňují vyřešit tento problém prakticky v každém případě.

Erekce nedosáhne muž jen tím, že ji chce dosáhnout. Důležitá je souhra pokynů z mozku, nervových impulsů, svalových reakcí, hladiny hormonů a dostatečného krevního přítoku. Ke ztopoření penisu dochází poté, kdy se na povely z mozku rozšíří přívodní tepny, krev následně naplní dvě topořivá houbovitá tělesa v těle penisu. Po naplnění tato tělesa ztvrdnou a jejich obal se napne.

Jsou dva druhy erektilní dysfunkce: organická a psychogenní.
Organická erektilní dysfunkce vzniká tehdy, když nějaká nemoc, operace nebo úraz poškodí cévy nebo nervy zásobující penis, nebo naruší hormonální rovnováhu těla. Také se může jednat o nežádoucí účinek podávání některých léků.
Psychogenní erektilní dysfunkce může být způsobena strachem, stresem, rozčilením nebo zklamáním. Často je způsobena „obavami ze selhání“ – obavami muže, že při styku nedosáhne uspokojení partnerky.

Ještě koncem 70. let se předpokládalo, že psychické problémy jsou příčinou až u 90% případů erektilní dysfunkce. Díky moderním diagnostickým metodám dnes víme, že minimálně polovina všech případů erektilní dysfunkce je způsobena organickými příčinami. Často se jedná o současné působení obou faktorů.